C/ Licoristes nº 24 (43800 - Valls, Tarragona)

977 603 378 / 977 603 392 - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nota legal

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de FRED OLIVÉ, SL, CIF: B-43927672, inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, al Volum 2373, Foli 104, Full n.T-37661. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Licoristes nº 24 (43800 - Valls, Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Donar-se baixa de la llista de correu:

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions:

El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniquéssiu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FRED OLIVÉ, SL manifesta que el domini www.fredolive.com  és propietat de FRED OLIVÉ, SL, amb CIF B-43927672, i amb domicili a C. LICORISTES N. 24, 43800 VALLS (TARRAGONA).

Que FRED OLIVÉ, SL  consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Volum 2373, Foli 104, Full n.T-37661.

FRED OLIVÉ, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il•lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, FRED OLIVÉ, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FRED OLIVÉ, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de FRED OLIVÉ, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FRED OLIVÉ, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FRED OLIVÉ, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de FRED OLIVÉ, SL, CIF: B-43927672, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, FRED OLIVÉ, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que FRED OLIVÉ, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FRED OLIVÉ, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Licoristes nº 24 (43800 - Valls, Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de FRED OLIVÉ, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FRED OLIVÉ, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FRED OLIVÉ, SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FRED OLIVÉ, SL

FRED OLIVÉ, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FRED OLIVÉ, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Nota legal

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSI) y legislación sectorial concordante, se informa de los siguientes aspectos legales:

Responsable legal de la web: FRED OLIVÉ, SL
Domicilio de Contacto: C/ Licoristes nº 24 (43800 - Valls, Tarragona)
E-mail de Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tlf. de Contacto: 977 603 378
Datos Fiscales: C.I.F. B-43927672

 

  1. Esta web utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal suyo. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existan en su ordenador. Cuando el usuario se encuentre navegando por ésta página web de el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla. Si usted lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en la pantalla si va a recibir una cookie. El usuario puede configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder a la información del sitio web.

  2. Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, la información contenida en nuestra sitio web, así como su configuración y presentación.

  3. Nos comprometemos a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. Como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, nos comprometemos a corregirlo tan pronto como tengamos conocimiento de dichos errores.

  4. Nos comprometemos a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a nuestros clientes siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y empresa, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

  5. No nos hacemos responsables del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.

  6. No seremos responsables de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo nuestro control; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.

  7. No somos responsables del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en la página web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde la nuestra.

  8. No nos responsabilizamos de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.

  9. En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web.

 


977 603 378 / 977 603 392


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


C/ Licoristes nº 24
(43800 - Valls, Tarragona)

Utilizamos cookies
Este sitio utiliza "COOKIES" para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorando la seguridad, para obtener una eficacia y una personalización superiores, para recoger datos estadísticos.
Haga clic en "ACEPTAR" para autorizar su uso o en “RECHAZAR” para rechazarlas. En este caso no puede garantizar la plena funcionalidad de la página. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES o en el pie de página.